Ajuntament de Cieza: Rehabilitació de font municipal

TQ CLOROCAUTXÚ: Pintura impermeabilitzant amb propietats algicides.

 

El departament tècnic ens explica els passos per a la rehabilitació d’una font emblemàtica d’un Ajuntament de Múrcia.

 

Problema:

La font estava pintada amb una pintura d’ús general que s’ha aixecat a la base. Es vol rectificar la font perquè torni a lluir com a nova.

Solució:

Sanejament i pintat de la font amb TQ CLOROCAUTXÚ BLAU.

Mode de reparació:

  • 1.- PREPARACIÓ DEL SUPORT: Sanejar el suport de formigó i eliminació de la pintura existent mitjançant TQ DECATEC PASTA. Cobrim amb el decapant la superfície a eliminar, deixem actuar durant uns 30 minuts. Transcorregut aquest temps la pintura antiga comença a crear escates i ja podem retirar-la mitjançant una espàtula.
  • 2.- NETEJA: Amb una Hidronetejadora acabem de retirar les restes de pintura no adherits i de decapant.
  • 3.- PRIMERA MÀ: Aplicació de TQ CLOROCAUTXÚ sobre el suport sec. Primer vam realitzar el pintat del perímetre i dels llocs de difícil accés mitjançant brotxa o paletina. Seguidament, apliquem una primera mà de TQ CLOROCAUTXÚ diluït entre un 5-10% amb TQ ADIPOL (diluent de poliuretà) .
  • 4.- SEGONA MÀ: Transcorregudes 12 hores, apliquem una segona mà de TQ CLOROCAUTXÚ pura.
  • 5.- REFORÇ I TERMINACIÓ: La direcció facultativa desitjava donar major resistència al revestiment i després de les dues mans aplicades, va reforçar amb TQ ARMADURA el suport i posteriorment es van tornar a aplicar 2 mans més de TQ CLOROCAUTXÚ.