Qualitat Certificada

TECNOL és garantia de qualitat

El departament d’R+D + I treballa diàriament per oferir assaigs i certificacions de l’àmplia gamma de productes TECNOL:

DITE, Documents d’Idoneïtat Tècnica Europea.
Marcats CE
Assaigs

TECNOL garanteix la qualitat dels seus productes i serveis a través de la implantació del sistema de qualitat total, segons les directrius de la norma ISO 9001 d’AENOR.

Política Social, Qualitat i Medi ambient

Les normes de gestió Mediambiental i Sostenibilitat asseguren que el procés de producció de TECNOL es porta a terme d’acord amb les normatives de gestió i conservació del medi ambient.

Descarrega la nostra Política Social, Qualitat i Medi ambient.

Els nostres Certificats Corporatius

ISO 9001 – Qualitat

Millora contínua, control i supervisió dels processos, la gestió i els productes de la companyia, mitjançant auditories internes i externes.
AENOR
IQNET

Social RSC

Gestió dels RRHH de la companyia tenint en compte els principis d’igualtat, respecte i conciliació de la vida laboral i familiar.

Social RSC 

Certificats de Productes

Vols més informació