GRUPO INDUSTRIAL GLOBAL. MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA.

  • TQ CESPED PAINT

    Pintura d’elevat poder cobrent dissenyada per a senyalització i marcatge de gespa natural o artificial i sorra.

  • TQ SLURRY ASFALTIC / TQ SLURRY SINTETIC

    Mezcla de resinas bituminosas/sintéticas y áridos de granolumetria controlada para acabados en pavimentos transitables.

5
Ordenar per
Sectors
Tecnol