Corregir imperfecciones en soportes

Necessites corregir imperfeccions abans del lacat?
¿La solució? Massilla Polièster Light (baixa densitat) amb un assecament ràpid.

+ Informació de TQ MASSILLA POLIÈSTER LIGHT