GRUPO INDUSTRIAL GLOBAL. MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA.

TQ J HIDROEXPANSIVA

Juntes de segellat expansives.

Murs i forjats fins a 50 cm.

Aplicacions del producte

• Juntes de formigó.
• Murs pantalla.
• Unions entre formigons.
• Estructures enterrades.
• Encepado de pilars.
• Impermeabilitzacions.

Recomanacions de producte

Expansió controlada, crea juntes impermeables

T'interessa el producte?


    Tecnol