GRUPO INDUSTRIAL GLOBAL. MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA.

TQ ADEPOXI

Morter epoxi especial per a col·locació de TQ BANDA ELASTÓMERA per al segellat de fissures, esquerdes i juntes de dilatació.

Es tracta d'un bicomponent de gran adherència.

Aplicacions del producte

• Segellat de juntes estanques amb bandes plàstiques com TQ BANDA ELASTÓMERA.
• Massillat de forats per a la regularització de superfícies de formigó.
• Unió de tubs, conduccions, dovelles, i tot tipus d'unions rígides.
• Adhesiu per a unions acer-formigó.
• Unió de plàstics, vidres...

T'interessa el producte?


    Tecnol