GRUPO INDUSTRIAL GLOBAL. MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA.

TQ BANDA ELASTÓMERA

Polímer termoplàstic elastòmer per a la impermeabilització de buits, juntes d'expansió, fissures i esquerdes.

És un producte elàstic amb facilitat d'absorció de les dilatacions i control d'estanquitat hidràulica visible i reparable. Resistent a la pressió i contrapressió, a les arrels i a sulfats i clors. A més, és aplicable en vertical, horitzontal i sostres.

Aplicacions del producte

• Sellado impermeable de juntas de dilatación.
• Conexión superficies contiguas de juntas, estructuras, elementos prefabricados o estructuras en general.
• Juntas de hormigonado, de dilatación y medias cañas.
• Para tanques de hormigón, conexión de tuberías, cuartos húmedo, depósitos, etc...

T'interessa el producte?


    Tecnol