Pintat de calçada

Solució de l’equip tècnic de TECNOL per al pintat vial de 1.100 m² en una localitat de Granada.

Situació inicial:

L’Ajuntament ha formigonat tot el carrer i vol donar-li un aspecte visual renovat i de llarga durabilitat.

Solució:

Pintat de la calçada amb TQ SOP VIAL, pintura clorocautxú a pliolite, en color gris antracita dissenyat especialment per dissimular les marques dels pneumàtics.

Acabat final:

Amb TQ SOL VIAL el client ha aconseguit tenir un suport amb gran resistència a l’abrasió, alta durabilitat (no quartera ni canvia de tonalitat) i ha pogut obrir el trànsit en només 1 hora després de l’aplicació.