GRUPO INDUSTRIAL GLOBAL. MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA.

TQ CURATEC

Dissolució de resines sintètiques que afavoreixen el curat de formigons frescos i substitueix el reg amb aigua del formigó.

• Sella la superfície del formigó.
• Millora les condicions de curat.
• Evita les retraccions per dessecació.

Aplicacions del producte

• Prefabricats.
• Bigues pretesades.
• Formigó.
• Canales i séquies.
• Taulers de pont.
• Pistes aeroports.
• Murs
• Paviments.

Recomanacions de producte

Evita l'evaporació ràpida de l'aigua

T'interessa el producte?


    Tecnol