Estadi Municipal Jaén: Rehabilitació de pistes de tenis

TQ SOP OLIMPIC: Pintura decorativa acrílica monocomponent d’altes prestacions, que presenta un acabat setinat, mantenint les propietats del suport

 

Les excel·lents prestacions de TQ SOP OLIMPIC, l’assessorament ofert per l’equip tècnic de TECNOL a la zona i la bona feina de l’empresa aplicadora, han renovat aquestes degradades pistes de tenis municipals de Jaén.

 

Lloc:

Repintat i adequació de les pistes de tenis de l’Estadi Municipal Sant Benet de Porcuna, a Jaén.

Problema:

Degradació de les pistes esportives causa de l’ús i pas del temps, esborrat i desaparició del marcatge.

L’equip de la brigada municipal necessitava un producte que complís les següents propietats.

 • Elevada resistència.
 • Gran poder de cobriment.
 • Aplicació senzilla i ràpida.
 • Fàcil manteniment.
 • Varietat de colors.

Solució:

Després d’una neteja del suport, eliminant el material desprendible i reparant les zones degradades, s’aplica TQ SOP OLIMPIC amb corró per aconseguir un excel·lent repintat.

Aplicació d’una primera mà diluïda un 20% amb aigua; un cop eixugada, aplicació de la segona mà diluïda un 10%. Finalment, després del seu assecament, aplicació de producte pur a la tercera mà.

Característiques tècniques de TQ SOP OLIMPIC:

 • Pintura decorativa amb acabat setinat.
 • Producte a base de copolímers acrílics, no emana vapors.
 • Excel·lent adherència.
 • Bona resistència a olis i greix.
 • Aplicació exterior i interior.

Altres aplicacions TQ SOP OLIMPIC:

 • Recobriment per a paviments esportius i encofrats.
 • Aplicable sobre formigó, ciment, aglomerat asfàltic, slurry, argila expandida, guix, terres de fusta, etc.
 • Pistes esportives dragants o impermeables (pistes de tenis, frontons, etc.)
 • Accessos a habitatges, carrils bici, voreres, illetes, etc.
 • Recobriment de paviments industrials, cotxeres.
 • Terminació de façanes, cornises, prefabricats.