Hotel ***** a Mallorca: Renovació paviment asfàltic

A Mallorca els hotels es vesteixen de gala per rebre els primers turistes de la temporada d’estiu.

És el cas d’aquest hotel, que tenia el paviment asfàltic d’accés al complex bastant deteriorat i no tenien temps per repavimentar, ja que en 10 dies obrien al públic.

Solució:

Aplicació de TQ slurry ASFALTIC (barreja de resines bituminoses i àrids) específic per a acabat en paviments transitables. Producte aplicació i assecat ràpid que li ha permès a l’hotel donar la benvinguda als seus primers clients amb una entrada bonica i renovada.

Per acabar, recomanem pintar la senyalització horitzontal (fletxes, línies de pàrquing, etc …) amb TQ SOP VIAL.