Habitatge Particular Madrid: Reparació d’esquerdes en piscines

Mode de reparació:

1. SANEJAMENT: Retirar el gresite de les zones afectades i eliminació de les parts desprendibles.

2. GRAPAT:

– Tipus de grapa: Vareta rea ​​d‘1 cm de diàmetre en forma d’U invertida.

– Col·locació: Cada 25-30 cm al llarg de la fissura.

– Fixació: Realitzar trepants de 12 mm de diàmetre a banda i banda de la fissura. Fixar les varetes amb TQ TACOFIX 300 PLUS (Resina epoxi d’alta resistència i Certificat DITE).

3. FARCIT DE FISURES: Aplicarem TQ MORDUR (Morter additivat sense retracció d’alta resistència).

4. IMPERMEABILITZACIÓ:

– Quan?: Un cop sec el morter de reparació.

– ¿Amb què?: TQ DRAYFLEX PLUS. Morter monocomponent flexible amb resistència a pressió i contra pressió.

– Quant?: 6 kg / m².

set commodo.

Acabat:
Col·locar amb TQ MORTEC GRIP (Morter d’unió per a exterior)