GRUPO INDUSTRIAL GLOBAL. MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA.

TQ ADHESIVO PVC

Enganxat per a sistemes d'evacuació sense / amb pressió.

Com soldar canonades de PVC

Una bona unió entre canonades és fonamental per a un bon funcionament d'elles. És per això que t'oferim l'adhesiu PVC. Un adhesiu per a soldadures d'unió de canonades i materials de PVC rígids. A més, té una gran facilitat d'aplicació que proporciona unions fortes i resistents a l'atac de productes agressius i l'envelliment.

Aplicacions del producte

• Canonades. • Materials de PVC. • Desguassos. • Baixants. • Canalitzacions. • Unions.

Segells de qualitat

Recomanacions de producte

• Fàcilment aplicable. • Gran poder d'unió. • Elevada resistència.

Elevada resistencia

T'interessa el producte?


    Tecnol