Ajuntament de Mula, Múrcia: Sanejament i pintat de piscina

L’Ajuntament de Mula ha confiat en l’assessorament i els productes TECNOL per a la reparació i posada a punt de la piscina.

Problema plantejat:

Els anys anteriors a la primera visita d’TECNOL, l’Ajuntament pintava sense fer un estudi previ de la situació del got. Això generava continus restes blaves flotant a l’aigua, amb les consegüents queixes dels banyistes.

El Tècnic de TECNOL va fer un estudi exhaustiu del suport i diagnosticar microesquerdes al rejuntament de la piscina. A més de prescriure la pintura impermeabilitzant de clorocautxú a pliolite (TQ CLOROCAUTXÚ), li va proporcionar al client una solució completa per aconseguir un acabat perfecte i durador.

OFERIM SOLUCIONS !!

Venda i Solució:

– Segellat de totes les microesquerdes amb TQ MASITOP (Segellador adhesiu elàstic apte per a superfícies humides).

– Sanejament i impermeabilització de les juntes amb TQ DRAYFLEX PLUS (Morter impermeabilitzant flexible monocomponent).

– Pintat amb TQ CLOROCAUTXÚ (Pintura impermeabilitzant de clorocautxú a pliolite especial per a piscines).

¿El resultat final?… REFRESCANT!