Ús d’aïllants tèrmics reflexius en granges

L’estrès tèrmic afecta les etapes del desenvolupament avícola provocant un augment en la mortalitat de les aus així com una menor conversió de l’aliment en creixement o pes de l’animal. A més, incrementa la predisposició de les aus a patir qualsevol malaltia. Aquest tipus d’estrès també afecta la producció disminuint la quantitat d’ous, el pes i el gruix de la closca.

Existeixen diversos factors que poden controlar-se per reduir el problema de l’estrès tèrmic:

  • La radiació calòrica que produeixen les altes temperatures.
  • El nivell d’humitat: si la radiació és elevada, el nivell d’humitat també empitjora.
  • Ventilació: si es controla la radiació, es redueix la necessitat de ventilar.

Com soluciona la gamma d’aïllament tèrmic TQ TECNOTERMIC l’estrès tèrmic?

La tecnologia reflexiva de l’aïllant TQ TECNOTERMIC retorna a l’exterior fins a un 95% de la radiació calòrica. D’aquesta manera, disminueix la temperatura i la quantitat d’humitat i, per tant, no existeix la necessitat d’una ventilació constant de la granja.

L’ús de TQ TECNOTERMIC contribueix a una reducció de la taxa de mortalitat dels animals. Gràcies al confort tèrmic generat per l’aïllant reflexiu, els animals aconsegueixen el pes ideal consumint menys pinso i la producció es veu incrementada en un 15%. A més, augmenta la qualitat del producte final.

Finalment, l’ús d’un aïllant reflexiu permet reduir el cost econòmic final de l’energia utilitzada a la granja.