Aïllar ponts tèrmics amb TQ TECNOTERMIC

Els ponts tèrmics són aquelles zones de l’envoltant tèrmica de l’edifici en què s’evidencia una variació de la uniformitat de la construcció. Apareixen per un canvi de la geometria o dels materials emprats i comporten una minoració de la resistència tèrmica respecte a la resta del tancament. Les zones més exposades a aquest fenomen són els pilars, els cants de forjat i els buits de persianes.

L’aparició de ponts tèrmics implica el risc de formació de floridures per condensacions superficials i comporten més demanda energètica de l’edifici.

La gamma d’aïllants reflexius TQ TECNOTERMIC és ideal per trencar els ponts tèrmics que hi pugui haver dins d’un edifici. Aquesta família d’aïllants ofereix un seguit d’avantatges:

 • Mal·leable, totalment adaptabilitat del rotllo d’aïllant a les formes del suport.
 • Mínim gruix de l’aïllament reflexiu.
 • Facilitat i rapidesa d’instal·lació.
 • Gran durabilitat sense manteniment.
 • Instal·lació neta

Com aïllar un pont tèrmic amb TQ TECNOTERMIC?

Per aïllar un pont tèrmic amb TQ TECNOTERMIC es procedirà amb el mateix mètode que en un tancament convencional.

 1. Col·locació de TQ BANDA TECNOTERMIC. En pont tèrmic vertical (per ex. Pilars): Col·locació a 10-15
  cm del terra i del sostre, i cada 1,20 m.
 2. Col·locació de TQ TECNOTERMIC cobrint tota la superfície de pont tèrmic i realitzant la mitja canya
  en les trobades amb els tancaments.
 3. On sigui necessari, realitzar cavalcament de 5 cm de TQ TECNOTERMIC i segellar les unions amb TQ CINTA
  ALUMINI o TQ CINTA POLIÈSTER.

Per què no fixem TQ TECNOTERMIC amb adhesiu?

Algunes vegades, al mercat, es recomana fixar els aïllants reflexius a pilars o altres ponts tèrmics directament amb un adhesiu, sense deixar cambra d’aire. Excepte amb TQ Tecnotermic Top, que està assajat per col·locar-se sense cambra d’aire, aquesta solució no seria la més adequada, ja que és molt important deixar una cambra d’aire entre l’aïllant i el suport a aïllar.

La cambra d’aire garanteix el correcte funcionament de l’aïllant amb els valors de resistència tèrmica assajats i impedeix la formació de condensacions entre l’aïllant i el suport.