Navarra: impermeabilització de terrassa

Qui no ha aprofitat les vacances per fer obres a casa? L’estiu també és temps de rehabilitacions, com aquesta impermeabilització amb TQ IMPERTEC a Navarra.

TQ IMPERTEC és una làmina liquida impermeabilitzant que destaca sobre la resta pel seu alt contingut en resines per la seva elasticitat i resistència als raigs UV.

Impermeabilització de terrasses, cobertes, canalitzacions, murs, fonaments, aiguafons, canalons i xemeneies. Permet realitzar reparacions donin edificacions antigues que per altres sistemes resultarien de cost excessiu i execució molt lenta.

L’ideal és aplicar un mínim de 3 mans amb un rendiment mínim d’1-1,5 kg m². El rendiment variarà segons suport.

1. El suport ha d’estar en bones condicions, exempt de pols i sec. Amb superfícies sense punts de dilatació no superiors a 25m².

2. Els materials mal adherits s’han d’eliminar amb TQ DESCANET i posteriorment deixar assecar el suport.

3. Imprescindible estendre l’aplicació a les parets circumdants formant sòcol fins a uns 15-20 cm del terra.

4. TQ IMPERTEC pot aplicar amb brotxa, corró i pistola “airless”.

5. Si s’introdueix entre la 1ª mà i la 2ª mà TQ ARMADURA incrementem al màxim els seus valors de resistència mecànica.

Productos utilizados